loading


  • Genel Bilgiler
  • Teknik Detaylar
  • Kullanım Alanları
  • İletisim

Genel Bilgiler

Dünyada ve ülkemizde yaklaşık her 6 erkekten biri yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanmaktadır. Diğer bir çok kanser türünde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı tedavide başarı oranını yükseltmektedir. Erken tanıdan kasıt ise tümör hücreleri herhangi bir başka organa yayılmadan henüz prostat bezi içerisinde sınırlı iken tanı konmasıdır. Tarama yöntemlerinin de prostat kanserinden ölüm oranlarını azalttığı bildirilmiştir.


Kan PSA düzeyinin artışı tipik olarak prostat kanserinin potansiyel varlığına dair ilk belirtidir. Bunu takiben gerçekleştirilen uygulama, ultrason rehberliğinde prostat bezinin özel iğnelerle genellikle 6-24 parça alınacak şekilde örneklenmesi işlemidir. Ancak biyopsi sonucu ile kanser tanısı gelmese bile anormal olarak yüksek kalan veya yükselmeye devam eden PSA değerleri kanser şüphesinin devam etmesine neden olmasıdır. Biyopsi işlemi negatif olup da PSA değeri yüksek olan veya PSA değeri normal olmasına rağmen kanser riski taşıyanlarda yeni bir görüntüleme tekniği olan Multiparametrik Prostat MR’ı önemli katkılar sağlayabilmektedir.


Multiparametrik Prostat MR kanser tespitindeki en hassas non-invaziv radyolojik görüntüleme tekniğidir. Multiparametrik Prostat MR ile elde edilen parametrelerin skorlaması yapılarak hastalara erken evrede tanı konulmaya çalışılır. Ayrıca tümörün yerini daha net olarak belirleyebilen yöntem sayesinde biyopsi işlemi öncesi uygulanması halinde biyopside daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir. Bir başka avantajı ise kanserin görüntülenmesinde sağlanan başarı sayesinde MR incelemesi ile prostatında anormal bulgu saptanmayan hastalarda biyopsi yapılması gerekliliğini azaltma ihtimalidir.


Multiparametrik prostat MR başlıca 5 bileşenden oluşmaktadır. Yüksek çözünürlüklü MRG imajları, Difüzyon MRG, ADC haritalaması, Perfüzyon MR ve MR Spektroskopi. Multiparametrik Prostat MRG sırasında tüm bu bileşenler kullanılarak tümör varlığı, var olan tümörün prostat bezi dışına taşıp taşmadığı ve başka organlara sıçrama olup olmadığının tanısı konup, aynı seansta tümörün evrelemesine (erken evre, geç evre..) katkıda bulunmaktadır.


Sonuç olarak Multiparametrik Prostat MR prostat kanseri tanısında ve evrelemesinde önemli bir yere sahip olup, Avrupa Ürogenital Radyoloji Derneği (ESUR) tarafından 2012 yılında yayınlanan prostat kanseri tanısı kılavuzunda da yer almaktadır.

Teknik Detaylar

Multiparametrik yaklaşım anatomik ve fonksiyonel datayı kombine etmektedir


Multiparametrik-MR başlıca 5 bileşenden oluşmaktadır;

- Yüksek çözünürlüklü MRG imajları

- Difüzyon MRG

- ADC haritalaması

- Perfüzyon MR

- MR Spektroskopi


Tetkik süresi yaklaşık 1 saattir. Tetkik sırasında damardan MR ilacı verilmektedir.

Kullanım Alanları

- Tümör saptamada, lokalize etmede, boyutlarını ve hacmini değerlendirmede

- Tümör agresivitesini göstermede

- Hedefe yönelik biyopside

- Lokal evrelemede

- Tedavinin değerlendirilmesinde

- Rekurrens hastalığın değerlendirilmesinde

- Aktif izlemde

- GLEASON SKOR 7↑ kanseri dışlamada (Yüksek NPV)

Adres ve Iletisim Bilgileri

İstanbul Tıp Fakültesi
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Cerrahi Bilimler Binası (Monoblok)
Radyodiagnostik Anabilim Dalı Kat -1
Fatih - Çapa / İSTANBUL

İletisim
İTF: 0212 414 20 00 - 33286
GSM: 0533 360 57 03
Mail: drbarisbakir@yahoo.com
Web: www.barisbakir.com